Hippokrates na nowo poznawany

Anna Jaroszewska (Poznań)

Hippokrates, page Wybór pism, buy information pills tom 1: Przysięga, drugs O dawniejszym lecznictwie, O sztuce [lekarskiej], O świętej chorobie, O naturze człowieka. Przełożył, wstępem, komentarzem i przypisami opatrzył Marian Wesoły. Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, ss. 172.

Read online | Download PDF (121.7 kB)

Citations. Reference this paper as: Jaroszewska, F. (2008). Hippokrates na nowo poznawany. Rec. z: Hippokrates, Wybór pism (t. 1). Ethics in Progress Quarterly, Volume 3, Issue 1, pp. 135?140, available online at ethicsinprogress.org.