Transhumanizm

Julian Huxley

W swojej klasycznej pracy, unhealthy Julian Huxley formułuje perspektywe? moz?liwej przyszłos?ci gatunku ludzkiego, przyszłos?ci, do kto?rej ? jak wierzy ? winnis?my zda?z?ac?. Wskazuja?c na słabos?ci i ograniczenia, jakie napotyka natura ludzka i odnosza?c je do potencjalnych moz?liwos?ci, jakie przed człowiekiem otwieraja? osia?gnie?cia nauk przyrodniczych, Huxley wyraz?a potrzebe? badania i wprowadzania w czyn wszelkich doste?pnych s?rodko?w, kto?re umoz?liwiłyby gatunkowi ludzkiemu wzie?cie steru nad swoja? biologiczna? ewolucja?.

Keywords. Transhumanizm, Julian Huxley

doi: 10.14746/eip.2015.1.3