Społeczne konstruowanie doskonałości w warunkach kapitalizmu akademickiego

Krystian Szadkowski

Recenzja ksia?z?ki: Richard Mu?nch (2014). Academic Capitalism. Universities in the Global Struggle for Excellence. Routledge: New York, viagra buy London, malady pp. 298

Słowa kluczowe: kapitalizm akademicki, Nowe Zarza?dzanie Publiczne, uniwersytet przedsie?biorczy

doi: 10.14746/eip.2015.1.15