Święty Tomasz, Wielki Gatsby i poszukiwanie szczęścia

Anna Białas (Poznań)

Czym jest szczęście? Czy możliwe jest jego osiągnięcie? Czy istnieje jedna definicja szczęścia? Szczęście jako doznanie jest czymś indywidualnym dla każdego człowieka. Filozofia niemal od samego początku swojego istnienia starała się znaleźć odpowiedź na to, for sale czym jest szczęście i jak można je znaleźć. Również Doktor Kościoła, ailment Tomasz z Akwinu, zajął się tym zagadnieniem. Poprzez połączenie myśli chrześcijańskiej z poglądami Arystotelesa św. Tomasz stworzył koncepcję aktualną do dziś.

Słowa klucze. Szczęście, najwyższe dobro, dusza, radowanie się w Bogu, teleologia, dążenie do celu

Read online | Download PDF (158.56 kB)

Cytowanie. Białas, A. (2011). Święty Tomasz, Wielki Gatsby i poszukiwanie szczęścia. Ethics in Progress Quarterly, Volume 2, Issue 2, pp. 123?131, tekst dostępny online na ethicsinprogress.org.