Konsumowanie płynnej nowoczesności

Ewa Malchrowicz (Poznań)

Zygmunt Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Agora, Warszawa 2011, ss. 144 (ISBN: 978-83-268-0505-9).

Read online | Download PDF (92.11 kB)

Cytowanie. Reference this paper as: Malchrowicz, E. (2011). Konsumowanie płynnej nowoczesności. Recenzja z: Zygmunt Bauman, ‚Kultura w płynnej nowoczesności’. Ethics in Progress Quarterly, Volume 2, Issue 2, pp. 135—137, available online at ethicsinprogress.org.